Hoe ziet een werkdag als verpleegkundige eruit?

Lees hieronder de dagdeling van Fatime en van Maike als verpleegkundige binnen het Maastricht UMC+.

Fatime (25): “Als verpleegkundige op een verpleegafdeling ben ik voornamelijk bezig met het volgen van patiënten van opname tot ontslag. Hierbij hoort het ondersteunen, begeleiden, monitoren en verzorgen van de patiënt, daarbij rekening houdend met de individuele patiënt en elke unieke situatie. Verder doe ik verschillende verpleegtechnische handelingen, zoals bloedprikken, infuus aanleggen, wondzorg, stomazorg en nog veel meer. De hele dag ben ik bezig met klinisch redeneren en rapportages bijwerken, deel ik op vaste tijdstippen medicatie uit en voer ik gesprekken met patiënten. Sinds een aantal maanden neem ik deel aan de leerlingbegeleiding op de afdeling. Als leerlingbegeleider houd ik het leerproces van de leerlingen in de gaten en ondersteun en begeleid ik ze hierin.”

Maike (30): “Dat is afhankelijk van welke dienst ik draai, een vroege dienst, dagdienst of late dienst. Ik zal eens benoemen wat de werkzaamheden zijn tijdens mijn vroege dienst. Ik begin de dag altijd met het inlezen van patiëntendossiers. Als mij iets onduidelijk is kan ik dit nog even bespreken met de nachtdienst. Na het inlezen begint het werk op de gang. De verzorging van patiënten en het uitdelen van medicatie staan dan centraal. Controles van vitale parameters (o.a. bloeddruk, temperatuur) en eventuele bloedonderzoeken worden dan ook uitgevoerd, zodat deze gegevens meegenomen kunnen worden tijdens de visite. De visite gebeurt binnen onze afdeling aan bed. Samen met de kinderarts en eventuele assistenten loop je visite bij de patiënten die onder jouw hoede vallen. Na de visite heb ik wellicht opdrachten van de kinderarts gekregen die ik nog dien uit te voeren. In de middag volgt er een tweede controle en een medicatieronde.

Tussendoor probeer ik altijd een praatje te maken met de ouders en mijn patiënten op het gemak te stellen door bijvoorbeeld een gesprekje te voeren of iets leuks te ondernemen. Dit kan alleen als de tijd en druk op de afdeling dit toelaat. Ook maak ik een rapportage van wat er die dag is gebeurd. Om 15.00u start de avonddienst. Ik sluit de vroege dienst af met een overdracht aan bed. Zo zijn ook het kind en de ouders / verzorgers op de hoogte van wat er speelt en welke informatie gegeven wordt aan de collega’s van de avonddienst. Om 15.30u zit mijn dienst erop en neemt de avonddienst het van me over.”

k ben iemand die voornamelijk avond en nachtdiensten werkt.

Werkdag op de afdeling Vaat- en HPB-chirurgie:Mijn werkdag begint om 15:00 uur, we starten dan met een overdracht. Hierin wordt de patiënt aan het bed besproken, je kunt dan meteen met de collega van de vroege dienst de patiënt bekijken en indien nodig sparren over problemen of onzekerheden. Daarna start ik met de medicatie ronde, vaak is er dan familie aanwezig. Na mijn ronde kan ik de familie te woord staan als zij vragen hebben. Tussendoor kan er van alles gebeuren: patiënten moeten gebracht worden naar onderzoeken, patiënten worden teruggehaald van de operatie kamer etc.Om 18:00 uur hebben we weer een ronde om alle voeddingssystemen te vervangen, daarnaast controleer ik ook alle infusies/catheters/drains, eigenlijk alles wat een patiënt op en aan heeft. Uiteraard kijken we ook naar de patiënt zelf en maken we een praatje met hun, dit vinden ze vaak erg prettig. Om 20:00 uur controleren we wederom alles, bij deze ronde voeren we ook de EWS (Early Warning System) uit, dit is een meetinstrument om de vitale functies van een patiënt te beoordelen. Afhankelijk van deze score, handel je daar naar. Er liggen vaak erg zieke/complexe patiënten waardoor snel schakelen van belang is. Verder verzorgen we de patiënten dan ook voor de nacht. Om 22:00 uur hebben we nog een laatste medicatie ronde. Om 22:45 uur vindt de overdracht van de avond naar de nachtdienst plaats.

Mijn werkdag bij CANZ.Als CANZ medewerker ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van opnames. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die vanuit de Spoed Eisende Hulp of de Eerste Hart Hulp worden binnengebracht. De verpleegkundige van de SEH of EHH geeft mij deze opnames door en dan ga ik kijken op welke afdeling deze patiënt behoort en waar op dat moment plek is.Vaak ga ik ook ondersteunen op verpleegafdelingen, zodat de verpleegkundige de zorg kan bieden die op dat moment nodig is.

7.00 uur Inlezen van de patiënten gegevens in het VEPD.

7.15 uur Volledige verzorging van de patiënten:

 • Medicijnen delen
 • EWS voor aanvang visite (8.00 uur)
 • Lichamelijke verzorging
 • Mobilisatie
 • Bed opmaken
 • Kamer opruimen
 • Rapporteren in het VEPD
 • Helpen met eten

9.00 uur Overlegmoment met unitleiders/secretaresse omtrent opnames/ontslagen.

9.15 uur Start visite lopen door de zaalarts o.l.v. de supervisor.

11.00 uur Medicijnen klaarmaken en uitdelen.

11.30 uur Pauze voor groep A t/m 12.15 uur.

12.00 uur Eten uitdelen / helpen bij het eten.

12.30 uur Pauze voor groep B t/m 13.15 uur.

13.00 – 15.00 uur Verzorging van de patiënten:

 • Opnames (anamneses uitvoeren nieuwe patiënten)
 • Overname andere afdeling
 • Rapporteren in het VEPD, verpleegplannen up to date maken
 • Lichamelijke verzorging (indien nodig)
 • Mobiliseren
 • Kamer opruimen
 • Aanvullen rapportage
 • EWS afnemen

15.00 uur Start avonddienst.

16.00 uur Medicijnen delen.

17.30 uur Eten uitdelen / helpen bij het eten.

19.45-22.45 uur Verzorging van de patiënten voor de nacht:

 • Lichamelijke verzorging
 • Wondverzorging
 • Kamer opruimen
 • Rapporteren in het VEPD
 • EWS afnemen

22.00 uur Medicijnen klaarmaken en uitdelen.

22.45 uur Start nachtdienst. De verpleegkundigen lezen de verpleegkundige rapportage van hun patiënten in het VEPD. Aanvullende, beknopte overdracht van de avonddienst betreffende bijzonderheden die extra aandacht nodig hebben.

23.00 – 07.15 uur Werkzaamheden:

 • – 0.00 – 2.00 – 4.00 en 6.00 uur ronde lopen en patiënten controleren;
 • Medicijnen uitzetten (evt. bestellen), medicijnwagens opruimen en evt. bijvullen, kasten bijvullen in de medicijnkamer; bakjes voor bloedafnames centrale lijnen klaarmaken.
 • Accu-check ijken;
 • Evt. door arts afgesproken bloedaanvragen prikken en naar het lab brengen

Ga jij er helemaal voor? Dan is werken als verpleegkundige bij het Maastricht UMC+ echt iets voor jou!

Lees hier de verhalen van je collega’s